2011 Speech Contest Result

clomid birmingham

buy clomid tablets

buy abortion pill philippines

misoprostol philippines open abortion in philippines

pills for abortion

abortion in philippines

2010-2011华夏朗诵比赛圆满结束

 

各区获奖学生名单

 

 

 

一年级

二年级

三年级

一等奖

徐若涵

黄俊瀚

尹邦豪

 

杨雅婷

Sydeny Yao

杨安娜

 

 

 

 

二等奖

孙庭放

童欣

邵凯丽

 

叶欣

单晓舟

Yuanyuan Zheng 

 

朱可心

张壁桐

史方怡

 

明承轩

刘润成

江仰恩

 

 

 

 

三等奖

冯壮壮

张成

李梦坤

 

Nora Jiang 

洪亮

李馨怡

 

Alaina Guo 

王克凡

林振昇

 

范嘉文

张荣荣

陈钰栋

 

Andy Xu

宋丫丫

沈天

 

曾庆怡

孙佳佳

王盈盈

 

傅玉

Yunge Xiao

Lili Yang

 

林莉

Jeffrey Tan 

Eleri Phillips   

 

于思婷

丁兆怡 

Joy Zhu 

 

谌佳怡

陈宜峰

杨启旭

 

 

蒋德彬

游子彧

 

 

甘青洋

陈健 

 

 

 

王可鑫 

 

 

 

一年级

二年级

三年级

一等奖

谈乔安

Grace Tian

石成

 

Jessica Wang

Carolyn Yang

郭笑伟

 

 

 

 

二等奖

Jessica Wu   

Anna Zhan 

王行建

 

陈思嘉

张楷莹

Winnie Chen  

 

黄启菲

Joanna Wang

Catherine Tan  

 

兰彬

王行建

Jason Zhang

 

Brian Zhu

 

 

 

 

 

 

三等奖

Kyle Luo 

张婉婷

Steven Wu

 

Yanni

齐柯马琼琳

兰林

 

林若耶

Lawrence Meng

Winson Chen  

 

Grant Yang 

James Quyang

Kara Yang 

 

王芷青

曾令琪

王睿娜

 

章溪月

Brandon Cheung

严思

 

Katie Chen

邓荣洁

Dorothy Liu

 

Andy Zhang

Lorelai Lee

张琳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一年级

二年级

三年级

一等奖

魏青昀

包涵林

罗欣怡

 

刘牧天

魏靖轩

谢心怡

 

 

 

 

二等奖

周蔡蔡

陈乐

屠美颖

 

谢昌成

谢利昂

Timmy O’Reilly 

 

雷瑞秋

尤智健

 

周柔恩

屠美颖

 

 

 

宋睿奇

三等奖

宋睿奇

臧知远

蔡可人

 

倪颖杉

肖章信

   

 

罗先伶

蒋文骏

唐佳欣

 

刘牧

吴宇伦

鲁昭阳

 

于笑涵

赵明玉

王海伟

 

陈欣怡

黄玉婷

董明明

 

马逸帆

姚凯恩

张凯琳

 

张睿琪

何浩铭

罗先骏

 

刘宇轩

刘凌